موقعیت جغرافیایی

توضیحات

شیراز، بلوار رحمت، انتهای خیابان ابوذر غفاری