موقعیت جغرافیایی

توضیحات

باربیکیو ذغالی جیگر طلا(کوک) شعبه ۱:شیراز،نیایش،کوچه 3،خیابان هنگام،کوچه 4،جنب نان فانتزی نامی 36541321 شعبه ۲: ستارخان،ابتدای دوازده متری نمازی36272581

کبابی جگر طلا

مشاهده پست

کبابی جگر طلا

مشاهده پست