موقعیت جغرافیایی

توضیحات

با توجه به این که شنا کردن برای از بین بردن دردها و همچنین جلوگیری از بیماری ها مفید است، از زود پیر شدن شما نیز جلوگیری می کند . شنا می تواند برای افرادی که مشکلات حرکتی نیز دارند بسیار مفید باشد و همچنین می توانید این ورزش را جایگزین باشگاه های بدنسازی کنید.

مجموعه ورزشی انقلاب

مشاهده پست

مجموعه ورزشی انقلاب

مشاهده پست