موقعیت جغرافیایی

توضیحات

دکتر سعید مرزبان پزشک جراح پلاستیک / جراح پلاستیک فوق تخصص جمجمه و فک و صورت دارای گواهی دوره بین المللی پایه AO در جراحی جمجمه وفک و صور ت از سوِئیس ۱۳۹۰ دارای گواهی دوره بین المللی فلوشیپ جراحی پلاستیک از دانشگاه پزشکی یل از کشور آمریکا ۱۳۸۶ دارای گواهی دوره بین المللی پایه AO در جراحی جمجمه وفک و صور ت از کشور سوِئیس ۱۳۸۵ دارای گواهی فوق جراحی پلاستیک دانشگاه بهشتی ایران دارای مدرک جراح عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایران شاغل در بیمارستان میرحسینی

دکتر سعید مرزبان

مشاهده پست

دکتر سعید مرزبان

مشاهده پست