موقعیت جغرافیایی

توضیحات

انجام جراحیهای پلاستیک و زیبایی ،ترمیمی جراحیهای پلاستیک و زیبایی افتادگی و حذف چربیهای زاید بدن ،جراحیهای زیبایی وترمیمی بینی،جراحیهای لیپوماتیک ،جراحیهای زیبایی افتادگی سینه لیفت و کوچک کردن سینه در خانمها ،جراحیهای لیفت صورت و پشانی و ابروها ،تزریق چربی جهت فرمدهی بدن ،جراحیهای پروتز سینه وصورت ،جراحی ژنیکوماستی (بزرگی سینه در آقایان)جراحیهای فک (ژنیوپلاستی )جراحیهای ترمیم سوختگیها و ناهنجاریهای مادرزادی صورت

دکتر محمد مهدی مهرابی

مشاهده پست

دکتر محمد مهدی مهرابی

مشاهده پست

دکتر محمد مهدی مهرابی

مشاهده پست