موقعیت جغرافیایی

توضیحات

بمب فود شیراز ‎یک بمب خوشمزه ‎نشانی شعبه یک: فرهنگشهر، ابتدای کسایی نشانی شعبه دو:پل حر ابتدای مشکین فام نبش کوچه دو ‎ساعات سرویس دهی: ۱۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰ نیمه شب منو: ایتالیایی - پیتزا - ساندویچ - سوخاری - پاستا - استیک - صبحانه - سالادگیاهی

بمب فود شیراز

مشاهده پست

بمب فود شیراز

مشاهده پست

بمب فود شیراز

مشاهده پست

بمب فود شیراز

مشاهده پست

بمب فود شیراز

مشاهده پست

بمب فود شیراز

مشاهده پست

بمب فود شیراز

مشاهده پست

بمب فود شیراز

مشاهده پست

بمب فود شیراز

مشاهده پست