موقعیت جغرافیایی

توضیحات

بيمه عمر و آتيه، ارزشمندترين هديه اي است كه ما ميتوانيم هديه دهيم من بيمه عمر را با اين تفكر ميفروشم چون اعتقاد دارم با فروش هر بيمه قلب يك بيمار را دوباره به تپش مي اندازم اشكي از گونه هاي يك بچه يتيم پاك ميكنم لبخند را روي لبان يك بچه يتيم جاري ميكنم اگر زن جواني همسرش را از دست داد لازم نيست براي سير كردن شكم بچه هاي خود تن به ازدواج ناخواسته بدهد و ديگر دختري براي تامين هزينه هاي عمل قلب پدرش غرور يك ايراني را زير پاي عرب هاي امارات لگد مال نميكند مشاوره رايگان: ۰۹۱۷۷۳۸۰۴۵۶

بیمه ایران نمایندگی چم

مشاهده پست

بیمه ایران نمایندگی چم

مشاهده پست