موقعیت جغرافیایی

توضیحات

هر کسب و کار از فردی به بزرگ می تواند در آن وجود داشته باشد. هر کسب و کاری دارای یک صفحه است و می تواند محتوای خود را ارسال کند. همچنین می توانند مخاطبان را برای پیگیری صفحه کسب و کار خود جذب کند. در پلت فرم آنی پال، هر کسب و کار در رده کسب و کار مناسب طبقه بندی شده است، بنابراین شما می توانید هر نوع کسب و کار را بر اساس محل کسب و کار جستجو کنید. همچنین می توانید کسب و کار خود را در رده مناسب در منطقه و شهر خود ثبت کنید. همچنین ما امکانات مفید بیشتری را برای کسب و کار ارائه می دهیم. تسهیلات پرداخت توسط کد سه بعدی ، باشگاه وفاداری ، خدمات برگشت نقدی ، ارایه خدمات رویداد مانند جشنواره ،قرعه کشی، کنسرت، تئاتر و دیگر مراسم . همچنین ما می توانیم خدمات رزرو برای پزشکان، پرواز، تورهای مسافرتی و آژانس گردشگری و غیره ارائه می‌شود.

آنی پال

مشاهده پست

آنی پال

مشاهده پست

آنی پال

مشاهده پست

آنی پال

مشاهده پست

آنی پال

مشاهده پست

آنی پال

مشاهده پست

آنی پال

مشاهده پست

آنی پال

مشاهده پست

آنی پال

مشاهده پست

آنی پال

مشاهده پست

آنی پال

مشاهده پست

آنی پال

مشاهده پست

آنی پال

مشاهده پست

آنی پال

مشاهده پست

آنی پال

مشاهده پست

آنی پال

مشاهده پست

آنی پال

مشاهده پست

آنی پال

مشاهده پست

آنی پال

مشاهده پست

آنی پال

مشاهده پست

آنی پال

مشاهده پست

آنی پال

مشاهده پست

آنی پال

مشاهده پست

آنی پال

مشاهده پست

آنی پال

مشاهده پست

آنی پال

مشاهده پست

آنی پال

مشاهده پست

آنی پال

مشاهده پست

آنی پال

مشاهده پست